به این معنا که هم‌اکنون می‌توان فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن برای فروش در بازار شب عید را به سه دسته تقسیم بندی کرد؛این تقسیم‌بندی به لحاظ قیمتی قابل توجه است؛دسته اول واحدهای عرضه شده به بازار مسکن واحدهایی هستند که مالکان آنها با مشاهده رکود فعلی و با واقع‌نگری نسبت به احتمال پررنگ فروش نرفتن واحدها در شرایط رکودی،اقدام به قیمت‌گذاری منصفانه برای فایل‌های خود کرده‌اند و آپارتمان‌ها را با سطح قیمتی واقعی نسبت به ارزش روز آنها به متقاضیان معرفی کرده‌اند؛دسته دوم با اندکی انعطاف قیمتی بیشتر واحدها را با شرایط مناسب‌تری نسبت به عرف روز به بازار عرضه کرده‌اند؛ عمده این فروشندگان افرادی هستند که به دلیل خرید یا تمایل به خرید واحد دیگر، برای فروش آپارتمان خود عجله بیشتری دارند؛ اما دسته سوم مالکانی هستند که هنوز پیام بازار از بابت احتمال فروش نرفتن واحدها به دلیل سطح بالا و غیرواقعی قیمت‌ها را دریافت نکرده‌اند و همچنان اصرار دارند آپارتمان‌های خود را با قیمت بالاتر به فروش برسانند؛ فعالان بازار مسکن شهر تهران به این گروه از مالکان توصیه می‌کنند هر چه سریع‌تر نسبت به تعدیل قیمت پیشنهادی خود اقدام کنند تا بتوانند واحدهایشان را در بازار شب عید به فروش برسانند در غیراینصورت به دلیل تنوع فایل‌ها، خریداران، آپارتمان مورد نظر خود را از سایر مالکان خریداری خواهند کرد.

 

07-02