به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، متراژ ۵۰ تا ۶۰ مترمربع، یک مساحت نسبتا معقول برای سکونت زوج به‌شمار می‌آید و اگر آپارتمان به اصطلاح «خوش‌نقشه» باشد، در این متراژ می‌توان امکانات لازم برای سکونت را به شکل قابل‌قبولی چیدمان کرد. خرید آپارتمان در این گروه متراژی دو امتیاز دارد که امتیاز اول آن، تناسب بیشتر با سطح بودجه خانه‌اولی‌ها و امتیاز دیگر، «زود نقدشوندگی» این آپارتمان‌ها در بازار مسکن به دلیل تقاضای بالا برای آنها حتی در شرایط رکود است.

آپارتمان‌های نقلی و ریزمتراژ را در بازار مسکن به «تراول چک» و «پراید» تشبیه می‌کنند که همواره متقاضی دارد و به سادگی قابل فروش است.

اما در عین حال نقیصه مهم بازار آپارتمان‌های ۵۰ تا ۶۰ مترمربعی، کمبود شدید فایل نوساز و تازه‌ساز در این گروه متراژی است که موجب شده عده‌ای از متقاضیان ناگزیر به تحمل هزینه بیشتر و تامین نقدینگی بالاتر از بودجه اولیه خود شوند تا بتوانند از گروه متراژی ۶۰ تا ۷۰ مترمربعی، خرید مناسبی انجام دهند. این وضعیت سبب شده اکنون بازار آپارتمان‌های ۶۰ تا ۷۰ مترمربعی قدری گرم‌تر از بازار آپارتمان‌های ۵۰ تا ۶۰ مترمربعی باشد. در مرداد ماه بیشترین معاملات آپارتمان در گروه متراژی ۶۰ تا ۷۰ مترمربع انجام شد که سهم ۴/ ۱۵ درصدی از کل معاملات ماهانه را داشت. در رتبه بعدی آپارتمان‌های ۵۰ تا ۶۰ مترمربعی پرتقاضاترین گروه متراژی بودند که ۵/ ۱۴ درصد از معاملات مرداد را به خود اختصاص دادند.

 

07-02