وی ادامه داد: مطابق این قانون تمامی دستگاه‌هایی که در ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده‌اند و به‌طور کلی دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند مشمول این ممنوعیت هستند. سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل موسسات عمومی غیر دولتی نیز می‌شود، افزود: دستگاه‌های مشمول این قانون در سال ٩٥ مشخص شده است و در مصوبه اخیر مجلس دستگاه‌های مشمول تغییری نکرده‌اند و تنها افرادی که استثنا شده بودند محدود شده است. بنابراین اصل قانون، قانونی است که از سال ۹۵ اجرایی شده است. وی ادامه داد: هنوز اصلاحیه جدید ابلاغ نشده است و بعد از ابلاغ قانون باید پس از بررسی دقیق درخصوص افرادی که مشمول آن می‌شوند، اعلام نظر کرد.