«تنهایی یک دونده استقامت» در بازار کتاب

راوی «تنهایی یک دونده استقامت» همان قهرمان داستان است؛ قهرمانی که طی تمرین دوی استقامت در زندگی و افکار خویش دقیق می‌شود. جریان سیال ذهن راوی با شیوه تک‌گویی ما را به فضای داستان می‌برد؛ جریانی که مخاطب را نیز با خود درگیر می‌کند. از دیگر داستان‌های این کتاب می‌توان به عمو ارنست، کشتی نوح، بعدازظهر شنبه، رسوایی جیم اسکارفدیل و مسابقه اشاره کرد. مجموعه داستان «تنهایی یک دونده استقامت» در ۲۲۶ صفحه و به قیمت ۱۹۹هزار تومان از سوی نشر آموت روانه بازار کتاب شده است.