«روایت شهریار» و «گاه‌شمار شهریار مندنی‌پور» و مصاحبه‌ای اختصاصی با عنوان «جهان معنایی داستان از مطالب خواندنی این ویژه‌نامه است. در ادامه این فصلنامه بخشی از رمان تازه منتشرشده این نویسنده با عنوان «ماه‌پیشانی» و داستان کوتاه «رویین‌تنی» را می‌‌توان خواند. در فصل «گفت‌وگو» به پرسش و پاسخ با غلامرضا رضایی درباره «سبک و سیاق مندنی‌پور» و بهناز علیپور گسکری درباره «شهریار؛ دغدغه‌های زبانی و سطوح پیشازبانی در روایت‌های سیال ذهن» پرداخته شده و در «نشست» با محمد کشاورز و فرشته توانگر با موضوع «از کلمه تا روایت»، چالش زبان و فن نویسندگی شهریار مندنی‌پور بررسی شده است.  «به روایت کتاب» معرفی آثار این نویسنده و «به روایت تصویر»‌ تاریخچه‌ای تصویری از کودکی تا کنون دو بخش پایانی این نشریه را تشکیل می‌دهند. دومین شماره فصلنامه «بهین‌نامه» ویژه شهریار مندنی‌پو به قیمت ۱۵هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان است.