براساس داده‌های اعلام شده از سوی این وزارتخانه در مدت زمان مورد بررسی مجموع جوازهای صادره برای بخش صنعت برابر با ۱۶هزار و ۶۹۴ فقره بوده که برای این میزان جواز بیش از دو میلیون و ۱۶۱ هزار میلیارد ریال سرمایه پیش‌بینی شده است. با مقایسه آمار اعلام شده نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌توان گفت روند صدور جواز به لحاظ تعداد در دوره زمانی مورد بررسی رشدی نزدیک به ۱۹ درصدی داشته و ارزش سرمایه پیش‌بینی شده نیز رشدی بیش از ۸۹ درصدی را ثبت کرده است. اشتغال پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره نیز ۳۹۳ هزار و ۴۵۵ نفر شغل است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۲۴ درصدی داشته است. روند صعودی صدور جواز برای رشته‌های مختلف صنعتی از ابتدای تابستان آغاز شد و می‌توان گفت پیش‌بینی متولیان این بخش مبنی بر تداوم این روند تا پایان سال جاری تا پاییز محقق شده است.

براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته در مدت زمان مورد بررسی، بالاترین سهم پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در گروه‌های صنعتی به گروه «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» اختصاص داشته است؛ برای این گروه سرمایه بالغ بر ۶۶۰ هزار میلیارد ریال (با سهم ۶/ ۳۰درصد از کل گروه‌ها) پیش‌بینی شده است.

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری

رشد سرمایه‌گذاری صنعتی نشان‌دهنده گرم بودن تنور درخواست برای سرمایه‌گذاری صنعتی است. داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که با وجود بازگشت تحریم‌ها سرمایه‌گذاران همچنان به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی امیدوارند و این روند را در میان جوازهای تاسیس صادره نیز می‌توان مشاهده کرد. بررسی صنایع جذاب در سومین فصل سال جاری نشان‌دهنده آن است که گروه‌های «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها»، «سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک» و «محصولات فلزی فابریکی» توانسته‌اند بیشترین جواز تاسیس صادره در مدت زمان مورد بررسی را به خود اختصاص دهند.  با توجه به داده‌های اعلام شده «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» در مدت زمان مذکور با اخذ دو هزار و ۳۳۹ فقره جواز تاسیس توانست بیشترین جواز تاسیس صادره را به خود اختصاص دهد و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به ۹ درصدی را به لحاظ تعداد ثبت کند. مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این رشته نیز بیش از ۱۷۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با سال قبل رشدی نزدیک به ۵۸ درصدی داشته است؛ از سوی دیگر با توجه به آمار اعلام شده، اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه نیز ۵۵ هزار و ۷۹۸ نفر است که رشدی بیش از ۱۴ درصد داشته است. برای «سایر محصولات کانی غیرفلزی» نیز به‌عنوان دومین رشته پرطرفدار در میان سرمایه‌گذاران در مدت زمان مورد بررسی در مجموع دو هزار و ۱۸ فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۲۴ درصدی داشته است، برای اجرایی کردن این تعداد طرح سرمایه‌ای بالغ بر ۱۰۸ هزار میلیارد ریالی پیش‌بینی شده که این میزان سرمایه نیز در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال قبل رشدی ۵/ ۵۱ درصدی را ثبت کرده است؛ اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه نیز ۳۴ هزار و ۴۳۵ نفر است. سومین گروه جذاب برای سرمایه‌گذاران نیز به «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» باز می‌گردد که برای این گروه بیش از هزار و ۶۴۸ فقره جواز تاسیس با سرمایه‌گذاری بیش از ۴۵۹ هزار میلیارد ریالی پیش‌بینی شده است؛ روند صدور جواز و سرمایه‌گذاری برای این رشته نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب رشدی بیش از ۳۲ درصدی و بیش از ۶۸ درصدی داشته است، براساس داده‌های اعلام شده برای این رشته صنعتی نیز ایجاد ۴۲ هزار و ۶۴۹ نفر اشتغال پیش‌بینی شده است. جواز تاسیس صادره برای گروه «محصولات از لاستیک و پلاستیک» نیز در این دوره زمانی برابر با هزار و ۶۱۳ فقره بوده که نسبت به دوره زمانی مشابه سال قبل رشدی بیش از ۱۸ درصدی داشته، سرمایه پیش‌بینی شده برای این رشته نیز بیش از ۷۹ هزار میلیارد ریال است که رشدی بیش از ۹ درصدی داشته است؛ از سوی دیگر با توجه به آمار اعلام شده برای این گروه پیش‌بینی ۲۶ هزار و ۱۷۶ نفر شغل نیز صورت گرفته است. اما برای «محصولات فلزی فابریکی» نیز در مجموع هزار و ۳۰۲ فقره جواز تاسیس با سرمایه بیش از ۴۶ هزار میلیارد ریالی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه قبل به لحاظ تعداد رشدی نزدیک به ۹ درصدی و به لحاظ سرمایه‌گذاری نیز رشدی بیش از ۴۶ درصدی داشته، اما برای این رشته نیز ایجاد بیش از ۲۳ هزار شغل پیش‌بینی شده است.

استان‌های پیشتاز

آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی بیشترین جوازهای تاسیس صادره به استان‌های «سمنان، خراسان رضوی و یزد» اختصاص داشته است. سهم استان سمنان از مجموع جوازهای تاسیس صادره در مدت زمان مورد بررسی برابر با هزار و ۳۳۸ فقره است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۵/ ۷۶ درصدی داشته است؛ سرمایه پیش‌بینی شده برای این استان نیز حدود ۵۵ هزار میلیارد ریال است. سهم استان خراسان رضوی در جوازهای تاسیس صادره در مدت زمان مورد بررسی برابر با هزار و ۲۶۱ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت بیش از ۳ درصدی داشته است؛ برای این استان نیز سرمایه بیش از ۶۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. اما جوازهای صادره برای استان یزد نیز هزار و ۱۴۶فقره بوده که رشدی بیش از ۶ درصدی داشته است؛ سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این استان نیز نزدیک به ۴۹ هزار میلیارد ریال بوده است. مجموع جواز صادره برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ۲۶۶ فقره با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری حدود ۳۶۲ هزار میلیارد ریالی بوده است.