دراین وام با افتتاح حساب و واریز مبلغ ماهانه ۲۰۰ هزار تومان در چهار ماه، ۳ میلیون تومان وام در ماه چهارم به متقاضی تعلق می‌گیرد. بازپرداخت اقساط وام مرحله اول ۲۴ماهه است. مجموع پرداختی‌های چهار ماه اول نیز برای ضمانت نقدی وام تا پایان اقساط مسدود می‌شود. از ابتدای ماه پنجم، میزان پرداخت ماهانه برحسب پس‌انداز به یکصد هزار تومان کاهش می‌یابد. بعد از ۲۴ ماه و تسویه وام اول، بلافاصله وام دوم به مبلغ ۶ میلیون تومان با اقساط ۲۴ ماهه پرداخت می‌شود. در این مرحله نیز۸۰۰ هزار تومان به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات دوم و مجموع مبالغ یکصد هزار تومانی واریزی تا تسویه وام، مسدود در نظر گرفته می‌شود.

با استمرار پس‌انداز ماهانه در دوره تسهیلات مرحله دوم به مبلغ یکصد هزار تومان، متقاضیان می‌توانند بعد از ۲۴ ماه و تسویه وام قرض‌الحسنه مرحله دوم، بلافاصله از وام به میزان ۱۲میلیون تومان در مرحله سوم، با بازپرداخت ۳۶ ماهه برخوردار شوند. بدیهی است ۸۰۰ هزار تومان دوباره به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات سوم و مجموع مبالغ یکصد هزار تومانی واریزی تا تسویه وام، مسدود در نظر گرفته می‌شود. با ادامه پس‌انداز ماهانه به مبلغ یکصد هزار تومان بعد از ۳۶ ماه و تسویه تسهیلات مرحله سوم، بلافاصله متقاضی از تسهیلات مرحله چهارم به میزان ۲۰ میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت ۳۶ ماهه بهره‌مند می‌شود. مجدد ۸۰۰ هزار تومان به‌عنوان وثیقه نقدی تسهیلات چهارم و مجموع مبالغ یکصد هزار تومانی واریزی تا تسویه وام، مانند روال سه وام قبلی مسدود در نظر گرفته می شود؛ البته می‌توان  در هر مرحله، در صورت عدم نیاز به وام مرحله بعد، پس از تسویه وام دریافتی، مبالغ واریزی مستمر ماهانه خود و وثیقه نقدی خود را برداشت کرد.

این مطلب برایم مفید است
47 نفر این پست را پسندیده اند