آرشیو روزنامه شماره ۵۱۰۷ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۵۱۰۷

  • چشم‌انداز امنیت غذایی در ایران

    فاطمه پاسبان عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی
    امنیت غذایی هنگامی تامین می‌شود که شاخص‌های غذای کافی، دسترسی (فیزیکی و اقتصادی)، غذای سالم و زندگی سالم و فعال برقرار باشد. در این میان مفهوم دسترسی به غذا و به شبکه توزیع غذا در محل زندگی افراد و دسترسی آسان بستگی داشته (دسترسی فیزیکی) و اینکه فرد با درآمد خود بتواند غذای مورد نیاز را خریداری کند (دسترسی اقتصادی).

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر