آرشیو روزنامه شماره ۴۶۶۳ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۶۶۳

  • فراموشی در چرخه سیاست‌گذاری

    دکتر روح‌اله اسلامی
    عینک مدرن در روزگار معاصر به چشم نخبگان کشورهای مختلف درآمد تا بتوانند با آن واقعیت‌ها را بهتر ببینند. چشم سنتی ایرانیان که میراث ملی سنگین تداومی داشت به هنگام اتخاذ عینک مدرن انواعی از عینک‌های پدیدارشناسانه، اگزیستانسیالیستی، مارکسیستی و پست‌مدرن را انتخاب کرد که نه‌تنها باعث دقت و سنجش بهتر واقعیت نشد، بلکه حتی چشم سنتی خویش را نیز کبود ساخت.

بیشتر