آرشیو روزنامه شماره ۴۶۶۱ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۶۶۱

  • چرا رونق قیمتی مسکن خیر نداشت؟

    دکتر تیمور رحمانی
    اقتصاد ایران در طول حدود یک سال و نیم گذشته یکی از شدیدترین رونق‌های قیمتی خود را تجربه کرد؛ به این معنی که پس از دوره‌ای رکود قیمتی و عقب ماندن رشد قیمتی مسکن از تورم، افزایش بسیار شدید در حد بیش از ۱۰۰ درصد را شاهد بود. در نمودار شماره یک لگاریتم متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران(که رفتار عمومی آن متفاوت از کل کشور نیست)، برای دوره زمانی ۹۷-۱۳۷۰ نشان داده شده است.

ویدئوهای اقتصادی

بیشتر