آرشیو روزنامه شماره ۴۶۰۶ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۶۰۶

  • اقتصاد کوپنی

    دکتر علی فرحبخش
    نقل است که در زمان اتجاد جماهیر شوروی گروهی از مقامات حزب کمونیست برای ملاقات با همتایان بریتانیایی خود عازم لندن می‌شوند. در هنگام مذاکرات یکی از مقامات روسی پرسشی را مطرح کرد. پرسش این بود؛ در شهر بزرگی مانند لندن، مسوولیت توزیع نان را چه سازمانی برعهده دارد. در پاسخ به این سوال مقام انگلیسی جواب داد: «هیچ سازمانی»، در لندن مسوولیت توزیع نان برعهده سازمانی نیست.

بیشتر