آرشیو روزنامه شماره ۴۶۰۴ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۶۰۴

  • فلسفه سیاسی مقابله با افت ارزش پول

    دکتر روح‌اله اسلامی
    نزدیک یک ماه است که کتابی در مورد حکومت‌داری در اندیشه سیاسی ایران نوشته‌ام. تایید شده و قرار است به زودی چاپ شود، اما وقتی به صدای مردم، تنگناهای دولت و وضعیت کنونی کشورم نگاه می‌اندازم، دستم به کارهای علمی که رزومه می‌شود، نمی‌رود و می‌گویم باید برای افکار عمومی بنویسم شاید دولتمردی، سیاستمداری، حزبی، صنفی یا مشاوری اندک تاثیری پذیرفت و کمی به بهبود اوضاع کمک کرد.

بیشتر