آرشیو روزنامه شماره ۴۴۲۴ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۴۲۴

  • ۱۰ فرمان سیاست‌گذاری

    دکتر تیمور رحمانی هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
    اقتصاد ایران در شرایط خطیری است و با وجود آنکه ممکن است رفتار بهینه ناشی از عدم امکان هماهنگی تصمیم‌گیران انفرادی حکم کند هرکدام در این شرایط به دنبال حداکثر‌سازی منافع و حداقل‌سازی زیان‌های خود باشیم و بی‌ثباتی بازارها نیز خوان گسترده‌ای فرا روی ما نهاده است که به منافع سرشاری به شکل عایدی سرمایه‌ای دست یابیم و فاصله ثروت خود از دیگران را بیفزاییم...

بیشتر