شماره روزنامه ۴۵۴۸
|
آرشیو روزنامه شماره ۴۴۲۰ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۴۲۰

  • وقت یک تصمیم

    رضا خسروشاهی
    در مواجهه با انتخاب‌ها باید رویکرد جامع باشد. بارها تاکید شده اثر عدم همکاری با گروه اقدام مالی و بازگشت به فهرست تحریم‌های آن- حداقل تا آنجا که به نظام مالی بازمی‌گردد- از اثر تحریم‌های آمریکا بیشتر است. این تاثیر به چند دلیل است؛ نخست اینکه استانداردهای گروه اقدام‌مالی را همه کشورها اجرا می‌کنند حال آنکه تحریم‌های آمریکا را همه کشورها به تمام و کمال رعایت نمی‌کنند.

بیشتر