شماره روزنامه ۴۵۸۹
|
آرشیو روزنامه شماره ۴۴۰۴ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۴۰۴

  • سیاست‌های ارزی و ارزش پول ملی

    دکتر تیمور رحمانی
    در میان اقتصادخوانده‌ها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه دچار کسری تراز پرداخت‌ها همواره یک منازعه راجع به ارزش پول ملی وجود داشته است؛ آیا افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی سیاست صحیحی است یا خیر؟ وزن غالب با اقتصادخوانده‌هایی بوده است که افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را به صلاح می‌دانسته‌اند.

بیشتر