آرشیو روزنامه شماره ۴۳۴۸ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۳۴۸

  • سه گام برای عادی‌سازی بازار ارز

    مهندس احمد دوست‌حسینی
    در پی جهش نرخ ارز و براساس تصمیم بیستم فروردین‌ماه ستاد اقتصادی دولت، بازار ارز کشور بار دیگر در حلقه بسته کنترل‌های اداری، انتظامی و امنیتی قرار گرفت. اگرچه آن جهش چنین واکنشی را موجه می‌نمود، اما ماندگاری در این نابازار نه توجیه‌پذیر است و نه عملی. اگر سیاست‌گذار، راه برون‌رفت از این وضعیت را به سمت سازوکار بازار رسمی دیگری نگشاید، پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد.

بیشتر