شماره روزنامه ۴۵۳۰
|
آرشیو روزنامه شماره ۴۳۳۷ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۳۳۷

  • پنج گام خودتحریمی

    محسن جلال‌پور
    خروج آمریکا از برجام، ما و اقتصادمان را در موقعیتی جدید قرار داده است. هر موقعیت جدید، نیاز به تصمیم تازه دارد و برای تصمیم تازه باید تحقیق و مطالعه کرد یا تجربه‌های گذشته را مدنظر قرار داد. فرض این نوشته، بدترین حالتی است که اقتصاد ایران احتمالا در آینده با آن مواجه خواهد شد. بدترین حالت می‌تواند تشدید تحریم‌های اقتصادی باشد که در چهاردهه گذشته با انواع مختلف آن مواجه شده‌ایم.

بیشتر