آرشیو روزنامه شماره ۴۳۰۲ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۳۰۲

  • تدبیر اضطراری و امید انتظاری

    دکتر موسی غنی‌نژاد
    تصمیم غیرمنتظره دولت درخصوص تعیین نرخ ارز را می‌توان به درستی تدبیری اضطراری دانست که در شرایط تلاطم شدید نرخ ارز برای جلوگیری از آثار مخرب آن برای کل اقتصاد ملی اندیشیده شده است. این تصمیم ناگهانی حاکی از این است که دولت با توجه به اشراف اطلاعاتی خود بر کلیه وقایع اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به یک جمع‌بندی رسیده است.

بیشتر