آرشیو روزنامه شماره ۴۲۳۰ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۲۳۰

  • رابطه سیاستمدار و اقتصاددان

    نیما نامداری
    نسبت سیاست و اقتصاد، نسبت خاک و گیاه است. ریشه‌ اقتصاد در خاک سیاست است و باروری تصمیمات اقتصادی به حاصلخیزی زمین سیاست بستگی دارد. اقتصاددانی که می‌گوید با سیاست کاری ندارد یا صرفا اقتصادخوانده است که فقط به درد دانشگاه می‌خورد یا راست نمی‌گوید، پس قابل‌اعتماد نیست. اقتصاددان نمی‌تواند در هنگامی که در موقعیت سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد مستقل از شرایط سیاسی و معادلات قدرت عمل کند.

بیشتر