آرشیو روزنامه شماره ۴۲۲۴ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۲۲۴

  • اصلاح نرخ ارز: برندگان و بازندگان

    دکتر فرخ قبادی
    افزایش نرخ ارز طی چند ماه گذشته، بار دیگر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را در مرکز توجه رسانه‌ها قرار داده است. از مطالبی که طی هفته‌های گذشته در این باره در روزنامه‌ها، جراید و سخن برخی چهره‌ها و افراد منتشر شده، دو گروه، با دو دیدگاه متضاد، قابل تشخیص هستند. گروه اول معتقد است تفاضل انباشته‌شده نرخ تورم داخلی و خارجی طی چند سال اخیر، زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز بوده است.

بیشتر