آرشیو روزنامه شماره ۴۱۹۹ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۱۹۹

  • مرهمی برای هر درد!

    دکتر پویا جبل‌عاملی
    سخت است در حالی که بخشی از هموطنان درگیر مصائب بسیار زلزله اخیر هستند، از یک اقدام دولت که به ظاهر برای یاری رساندن به زلزله‌زدگان اتخاذ کرده، انتقاد کرد. اما از آنجا که نباید هیچ‌گاه هدف، وسیله را توجیه کند، باید این نقد را حتی امروز عنوان کرد. آیا دولت هنوز به این نتیجه نرسیده است که بخشی از مشکلات کنونی سیستم بانکی، تسهیلات تکلیفی و بدهی دولت به بانک‌ها است؟

ویدئوهای اقتصادی

بیشتر