گزارش قیمت بسته شده طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳+ جدول

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در پایان معاملات امروز شاهد روند صعودی عمده قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۹۲ (دو هزار و سیصد و نود و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۹۲ ۰ ۰ 19:00
۲,۳۹۲ ۶ ۰.۲۵ روز قبل
۲,۳۸۶ ۱۲ ۰.۵ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۷۲۱,۴۰۰ (سه میلیون و هفتصد و بیست و یک هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۷۲۱,۴۰۰ ۴۶,۰۰۰ ۱.۲۳ 19:00
۳,۶۷۵,۴۰۰ -۱۱۷,۵۰۰ -۳.۲ روز قبل
۳,۷۹۲,۹۰۰ -۲۷,۷۰۰ -۰.۷۴ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۲۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۶,۱۲۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و یکصد و بیست هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۷۱۵ (چهل و سه هزار و هفتصد و پانزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۷۱۵ ۱۵۰ ۰.۳۴ 18:55
۴۳,۵۶۵ -۰.۰۱ روز قبل
۴۳,۵۶۷ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۵۹۹ (چهل و شش هزار و پانصد و نود و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۵۹۹ ۱۸۰ ۰.۳۸ 19:00
۴۶,۴۱۹ ۵۰ ۰.۱ روز قبل
۴۶,۳۶۹ ۶۴ ۰.۱۳ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۴.۴۱ درصدی، از ۸۳,۳۶۸ (هشتاد و سه هزار و سیصد و شصت و هشت ) تومان به ۷۹,۸۵۰ (هفتاد و نه هزار و هشتصد و پنجاه) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۹,۸۵۰ -۳,۵۱۸ -۴.۴۱ 19:00
۸۳,۳۶۸ -۱۹۰ -۰.۲۳ روز قبل
۸۳,۵۵۸ ۱,۲۰۸ ۱.۴۴ ۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۳۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۹۰۳ (یازده هزار و نهصد و سه ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۱,۹۸۵ (یک هزار و نهصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۵ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۸۵ درصدی، از ۴۶,۴۰۰ (چهل و شش هزار و چهارصد ) تومان به ۴۶,۸۰۰ (چهل و شش هزار و هشتصد ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۷۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۱,۴۰۰ (چهل و یک هزار و چهارصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۹ (چهل و نه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ (چهل و سه میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱.۱۴ 18:55
۴۳,۱۰۰,۰۰۰ -۱,۴۰۰,۰۰۰ -۳.۲۵ روز قبل
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 19:03
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ -۵۰۰,۰۰۰ -۱.۹۷ روز قبل
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و هفتصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۲.۷۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۲۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.