نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲| سکه امامی و یورو گران شدند

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند ثبات قیمت طلا و افزایش قیمت سکه نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۱۷۹ (دو هزار و یکصد و هفتاد و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۱۷۹ ۲۲ ۱ 16:04
۲,۱۵۷ -۰.۰۵ روز قبل
۲,۱۵۸ ۳۲ ۱.۴۸ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا ثبات یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۱۶۲,۷۰۰ (سه میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۱۶۲,۷۰۰ ۰ ۰ 16:04
۳,۱۶۲,۷۰۰ ۴۰,۴۰۰ ۱.۲۷ ۲ روز پیش
۳,۱۲۲,۳۰۰ -۳,۵۰۰ -۰.۱۲ ۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و هفتصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۳,۰۹۵ (چهل و سه هزار و نود و پنج ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۰۹۵ ۰ ۰ 16:04
۴۳,۰۹۵ ۶۵ ۰.۱۵ ۲ روز پیش
۴۳,۰۳۰ ۱۱۰ ۰.۲۵ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۷,۱۴۶ (چهل و هفت هزار و یکصد و چهل و شش ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۷,۱۴۶ ۱۲۰ ۰.۲۵ 16:04
۴۷,۰۲۶ ۲۸۹ ۰.۶۱ ۲ روز پیش
۴۶,۷۳۷ ۱۱۹ ۰.۲۵ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۴۹ درصدی، از ۷۶,۵۹۰ (هفتاد و شش هزار و پانصد و نود ) تومان به ۷۶,۹۷۰ (هفتاد و شش هزار و نهصد و هفتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۶,۹۷۰ ۳۸۰ ۰.۴۹ 16:04
۷۶,۵۹۰ -۳۱۶ -۰.۴۲ ۲ روز پیش
۷۶,۹۰۶ ۳۸۰ ۰.۴۹ ۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

همچنین درهم امارات مبادله ای بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۷۳۴ (یازده هزار و هفتصد و سی و چهار ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه، امروز به ۱,۸۹۵ (یک هزار و هشتصد و نود و پنج ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۵۲ درصدی داشته است.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۴۹ درصدی، از ۴۵,۱۸۰ (چهل و پنج هزار و یکصد و هشتاد ) تومان به ۴۵,۴۰۴ (چهل و پنج هزار و چهارصد و چهار ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۱۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۰,۱۰۰ (چهل هزار و یکصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۶ (چهل و شش ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ (سی و هفت میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۲۶ 16:04
۳۷,۱۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱.۶۱ ۲ روز پیش
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۲۸ ۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ (بیست میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۴۷ 16:04
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱.۹۲ ۲ روز پیش
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۵ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۷۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و پانصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۸۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.