مختاباد مهاجرت نکرد!

در خبر روز گذشته یکی از کانال‌های تلگرامی آمده بود: خواننده و آهنگساز موسیقی ایرانی ‎عبدالحسین مختاباد برای همیشه از ایران ‎مهاجرت کرد.

عبدالحسین مختاباد، امروز، یکشنبه ۱۹ شهریور متنی را در اختیار خبرگزاری ایرنا قرار داده که مشروح آن در ادامه آمده است:

«آقای ب . ب

سال قبل نیز خبری از من نشراندی!؟ در آن ایام برادر عزیزم روانشاد سید ابوالحسن در قید حیات بود… همو که بیش از سی سال در کسوت شریف خبرنگاری بر عهد و سوگندش به قلم استوار ماند و با آن «جامه کس سیه و دلق خود ارزق ننمود…» آن عزیز سفر کرده به من گوشزد نمود که اینان "روزنامه نگاران زرد" هستند که با سرک در زندگی این و آن "لقمه نانی بکف آرند و به "غفلت" بخورند و ای بسا سر در آخوری…. اینک اما اوست خفته خوابی نه بیداریش در دنبال…. تا جوابی سزاوارتر از من بدهد… و اما پاسخ من:

من اینجا ریشه در خاکم من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم من اینجا تا نفس باقیست می‌مانم من از اینجا چه می‌خواهم

نمی‌دانم امید روشنایی گر چه در این تیره گی‌ها نیست من اینجا باز در این دشت خشک تشنه می‌رانم

من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل بر می‌‍‌افشانم من اینجا روزی آخر از سِتیغ کوه چون خورشید سرود فتح می‌خوانم.

و می‌دانم تو می آیی …

پاینده ایران

سرافراز و پیروز و فیروز مردم بزرگوارش

عبدالحسین مختاباد

شهریور۱۴۰۲»

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.