به گزارش دنیای اقتصاد، در نخستین روز هفته بازار شاهد روند صعودی قیمت هاست.

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۲۰ (یک هزار و نهصد و بیست) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۲۰ ۰.۲۰ ۰.۰۱ 06:00
۱,۹۲۰ ۴.۳۰ ۰.۲۲ روز قبل
۱,۹۱۶ -۱۸.۴۰ -۰.۹۷ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۳۵۵,۳۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنجاه و پنج هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۵۵,۳۰۰ ۱۷,۱۰۰ ۰.۷۲ 14:54
۲,۳۳۸,۲۰۰ ۳۱,۶۰۰ ۱.۳۵ ۲ روز پیش
۲,۳۰۶,۶۰۰ -۲۴,۰۰۰ -۱.۰۵ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۶۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۱۹۶,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد و نود و شش هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۹,۷۵۰ (چهل و نه هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۹,۷۵۰ ۳۰۰ ۰.۶ 14:54
۴۹,۴۵۰ ۸۵۰ ۱.۷۱ ۲ روز پیش
۴۸,۶۰۰ -۵۰ -۰.۱۱ ۳ روز پیش

 

قیمت دلار مبادله ای امروز

دلار مبادله ای، امروز به ۴۱,۲۹۰ (چهل و یک هزار و دویست و نود ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۲۹۰ -۰.۰۱ 11:05
۴۱,۲۹۳ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۴۱,۲۹۳ -۱۱ -۰.۰۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۴,۴۲۵ (پنجاه و چهار هزار و چهارصد و بیست و پنج ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۴,۴۲۵ ۴۵ ۰.۰۸ 13:20
۵۴,۳۸۰ ۱,۲۹۰ ۲.۳۷ ۲ روز پیش
۵۳,۰۹۰ -۱۰۳ -۰.۲ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۳۵ درصدی، از ۶۳,۲۴۶ (شصت و سه هزار و دویست و چهل و شش ) تومان به ۶۳,۴۷۱ (شصت و سه هزار و چهارصد و هفتاد و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۳,۴۷۱ ۲۲۵ ۰.۳۵ 13:20
۶۳,۲۴۶ ۱,۴۸۱ ۲.۳۴ ۲ روز پیش
۶۱,۷۶۵ -۳۶۵ -۰.۶ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۸۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۳,۷۲۰ (سیزده هزار و هفتصد و بیست ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۷,۸۸۷ (سی و هفت هزار و هشتصد و هشتاد و هفت ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 28,701,000 (بیست و هشت میلیون و هفتصد و یک هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.41 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۷۰۱,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰ ۰.۴۱ 11:05
۲۸,۵۸۳,۰۰۰ ۳۹۷,۰۰۰ ۱.۳۸ ۲ روز پیش
۲۸,۱۸۶,۰۰۰ -۳۱۵,۰۰۰ -۱.۱۲ ۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۶۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۶۳ 11:05
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۲۸ ۲ روز پیش
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۱.۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۹۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۳۱۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد و ده هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.