به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند کاهشی قیمت طلا و سکه است.

قیمت طلا، سکه و دلار

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۵۸ (یک هزار و نهصد و پنجاه و هشت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۵۸ -۱۷.۴۰ -۰.۸۹ 15:00
۱,۹۷۵ -۲.۳۰ -۰.۱۲ روز قبل
۱,۹۷۸ ۲۱ ۱.۰۵ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۵۶۵,۵۰۰ (دو میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۵۶۵,۵۰۰ -۲۲,۳۰۰ -۰.۸۷ 15:00
۲,۵۸۷,۸۰۰ ۱۱,۱۰۰ ۰.۴۲ روز قبل
۲,۵۷۶,۷۰۰ ۱۶,۲۰۰ ۰.۶۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۸۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۱۰۹,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد و نه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۲,۴۶۲ (چهل و دو هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۴۶۲ ۱۱۰ ۰.۲۵ 11:23
۴۲,۳۵۲ ۰ ۰ روز قبل
۴۲,۳۵۲ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۵,۸۶۳ (چهل و پنج هزار و هشتصد و شصت و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۵,۸۶۳ ۳۴ ۰.۰۷ 13:20
۴۵,۸۲۹ ۵۱ ۰.۱۱ روز قبل
۴۵,۷۷۸ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۰۴ درصدی، از ۵۲,۷۲۴ (پنجاه و دو هزار و هفتصد و بیست و چهار ) تومان به ۵۲,۷۰۳ (پنجاه و دو هزار و هفتصد و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۷۰۳ -۲۱ -۰.۰۴ 13:20
۵۲,۷۲۴ ۳۹ ۰.۰۷ روز قبل
۵۲,۶۸۵ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۲۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۵۶۲ (یازده هزار و پانصد و شصت و دو) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۱,۴۰۰ (سی و یک هزار و چهارصد ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 31,989,000 (سی و یک میلیون و نهصد و هشتاد و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۹۸۹,۰۰۰ -۴۰۲,۰۰۰ -۱.۲۶ 15:00
۳۲,۳۹۱,۰۰۰ ۵۱۱,۰۰۰ ۱.۵۷ روز قبل
۳۱,۸۸۰,۰۰۰ ۱,۱۷۹,۰۰۰ ۳.۶۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۵۹ 15:00
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۵۸ روز قبل
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۲.۲۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۱۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ (یازده میلیون و پانصد و بیست هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۸۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.