به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در نخستین روز هفته شاهد روند صعودی قیمت دلار و کاهش قیمت سکه است.

قیمت طلا، سکه و دلار 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۱۱ (دو هزار و یازده ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۱۱ -۴.۲۰ -۰.۲۱ 06:00
۲,۰۱۵ ۳.۹۰ ۰.۱۹ روز قبل
۲,۰۱۱ -۱۹.۲۰ -۰.۹۶ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۵۸۷,۳۰۰ (دو میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۵۸۷,۳۰۰ -۵۵,۲۰۰ -۲.۱۴ 15:15
۲,۶۴۲,۵۰۰ ۱۲,۷۰۰ ۰.۴۸ ۲ روز پیش
۲,۶۲۹,۸۰۰ -۳۹,۰۰۰ -۱.۴۹ ۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۲.۱۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۲۰۹,۰۰۰ (یازده میلیون و دویست و نه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۲,۳۵۲ (چهل و دو هزار و سیصد و پنجاه و دو ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۳۵۲ ۴۶ ۰.۱ 11:06
۴۲,۳۰۶ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۴۲,۳۰۶ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۵,۹۷۳ (چهل و پنج هزار و نهصد و هفتاد و سه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۵,۹۷۳ -۲۷۱ -۰.۵۹ 13:20
۴۶,۲۴۴ -۶۴ -۰.۱۴ ۲ روز پیش
۴۶,۳۰۸ -۱۰۱ -۰.۲۲ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۸۹ درصدی، از ۵۳,۲۵۹ (پنجاه و سه هزار و دویست و پنجاه و نه ) تومان به ۵۲,۷۹۱ (پنجاه و دو هزار و هفتصد و نود و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۷۹۱ -۴۶۸ -۰.۸۹ 13:20
۵۳,۲۵۹ -۱۰۱ -۰.۱۹ ۲ روز پیش
۵۳,۳۶۰ -۶۸ -۰.۱۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۱۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۵۳۲ (یازده هزار و پانصد و سی و دو ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۱,۲۵۵ (سی و یک هزار و دویست و پنجاه و پنج ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 31,501,000 (سی و یک میلیون و پانصد و یک هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۲.۸۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۵۰۱,۰۰۰ -۹۰۰,۰۰۰ -۲.۸۶ 15:15
۳۲,۴۰۱,۰۰۰ ۴۰۹,۰۰۰ ۱.۲۶ ۲ روز پیش
۳۱,۹۹۲,۰۰۰ -۸۰۱,۰۰۰ -۲.۵۱ ۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ -۴۰۰,۰۰۰ -۲.۲ 15:15
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۵۳ ۲ روز پیش
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰ -۱.۶۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۲.۹۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۶۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.