به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در نخستین روز هفته شاهد روند صعودی قیمت طلا و سکه است.

قیمت طلا ، سکه و دلار

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۹۱ (یک هزار و نهصد و نود و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۹۱ ۱.۰۰ ۰.۰۵ 06:00
۱,۹۹۰ -۱.۳۰ -۰.۰۷ روز قبل
۱,۹۹۱ ۵.۳۰ ۰.۲۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۰۹,۹۰۰ (دو میلیون و هفتصد و نه هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۶۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۰۹,۹۰۰ ۴۴,۳۰۰ ۱.۶۳ 16:55
۲,۶۶۵,۶۰۰ ۴۳,۲۰۰ ۱.۶۲ ۲ روز پیش
۲,۶۲۲,۴۰۰ ۵۲,۲۰۰ ۱.۹۹ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۶۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۷۴۱,۰۰۰ (یازده میلیون و هفتصد و چهل و یک هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۱,۹۶۶ (چهل و یک هزار و نهصد و شصت و شش ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۹۶۶ ۰ ۰ 15:32
۴۱,۹۶۶ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۴۱,۹۶۶ -۵۵ -۰.۱۴ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۶,۲۷۵ (چهل و شش هزار و دویست و هفتاد و پنج ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۲۷۵ -۵۹ -۰.۱۳ 15:20
۴۶,۳۳۴ -۸۰ -۰.۱۸ ۲ روز پیش
۴۶,۴۱۴ ۱۳۷ ۰.۲۹ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۷۸ درصدی، از ۵۲,۳۷۷ (پنجاه و دو هزار و سیصد و هفتاد و هفت ) تومان به ۵۲,۷۸۹ (پنجاه و دو هزار و هفتصد و هشتاد و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۷۸۹ ۴۱۲ ۰.۷۸ 15:20
۵۲,۳۷۷ ۵۴ ۰.۱ ۲ روز پیش
۵۲,۳۲۳ ۲۴ ۰.۰۴ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۴۲۷ (یازده هزار و چهارصد و بیست و هفت ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۰,۹۶۶ (سی هزار و نهصد و شصت و شش ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 33,951,000 (سی و سه میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 3.97 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۹۵۱,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۳.۹۷ 16:55
۳۲,۶۰۱,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۲.۱۴ ۲ روز پیش
۳۱,۹۰۱,۰۰۰ ۴۱۴,۰۰۰ ۱.۲۹ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ (نوزده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۰۲ 15:32
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲.۵۹ ۲ روز پیش
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۱ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷,۳۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و سیصد هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.