به گزارش دنیای اقتصاد، عمده قیمت ها امروز در بازار سیر صعودی را نسبت به روز گذشته تجربه کردند.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۷۵ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و پنج) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۷۵ ۴.۶۰ ۰.۲۵ ۱۵:۰۰
۱,۷۷۱ ۴.۱۰ ۰.۲۳ روز قبل
۱,۷۶۷ ۲.۵۰ ۰.۱۴ ۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۵۶ درصدی، از ۱,۳۶۲,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و سیصد) تومان به ۱,۳۷۰,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۷۰,۰۰۰ ۷,۷۰۰ ۰.۵۶ ۱۶:۰۶
۱,۳۶۲,۳۰۰ -۴,۰۰۰.۰۰ -۰.۳ روز قبل
۱,۳۶۶,۳۰۰ -۱۰,۴۰۰.۰۰ -۰.۷۷ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۵۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۹۳۴,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و سی و چهار هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۶۷۰ (سی و یک هزار و ششصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۰۹ درصدی، از ۲۷,۷۲۹ (بیست و هفت هزار و هفتصد و بیست و نه ) تومان به ۲۷,۷۵۶ (بیست و هفت هزار و هفتصد و پنجاه و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۷۵۶ ۲۷ ۰.۰۹ ۱۱:۲۹
۲۷,۷۲۹ ۲۶ ۰.۰۹ روز قبل
۲۷,۷۰۳ ۱۶ ۰.۰۵ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۲,۳۴۷ (سی و دو هزار و سیصد و چهل و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۳۴۷ -۱۰۶ -۰.۳۳ ۱۷:۲۰
۳۲,۴۵۳ -۱۳۰.۰۰ -۰.۴۱ روز قبل
۳۲,۵۸۳ -۵۲.۰۰ -۰.۱۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۳۴ تومان کاهش، ۳۸,۶۲۱ (سی و هشت هزار و ششصد و بیست و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۸,۶۲۱ -۱۳۴ -۰.۳۵ ۱۷:۲۰
۳۸,۷۵۵ -۵.۰۰ -۰.۰۲ روز قبل
۳۸,۷۶۰ -۶۱.۰۰ -۰.۱۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۴۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۷۳۰ (هشت هزار و هفتصد و سی ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۴,۵۹۸ (بیست و چهار هزار و پانصد و نود و هشت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 14,877,000 (چهارده میلیون و هشتصد و هفتاد و هفت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش 0.31 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۸۷۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰ ۰.۳۱ ۱۶:۰۸
۱۴,۸۳۰,۰۰۰ -۲۴,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۷ روز قبل
۱۴,۸۵۴,۰۰۰ -۱۳۷,۰۰۰.۰۰ -۰.۹۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۸,۲۳۰,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۲۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۳۶ ۱۶:۰۸
۸,۲۰۰,۰۰۰ -۳۴,۰۰۰.۰۰ -۰.۴۲ روز قبل
۸,۲۳۴,۰۰۰ -۱۶,۰۰۰.۰۰ -۰.۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۱۸۰,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۴۳,۰۰۰ (سه میلیون و چهل و سه هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.