به گزارش دنیای اقتصاد، امروز بازار سکه و طلا افزایش قیمت ها را تجربه کرد و همزمان قیمت دلار هم بالا رفت.

قیمت طلا، سکه و دلار

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

 

دلار در بازار امروز تهران، مانند 2 روز پیشرشد قیمت را تجربه کرد. دلار در بازار امروز تهران، که 2 روز پیش تا 13,680 (سیزده هزار و ششصد و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 مصادف با 22 آوریل 2019 - با رشد 1.58 درصدی به 13,900 (سیزده هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۹۰۰ ۲۲۰ ۱.۵۸ امروز
۱۳,۶۸۰ ۵۰ ۰.۳۶ ۲ روز پیش
۱۳,۶۳۰ ۰ ۰ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار

 

امروز دلار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار که روز قبل تا ۱۳,۵۵۹ (سیزده هزار و پانصد و پنجاه و نه ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۲۲ آوریل ۲۰۱۹ - با رشد ۱.۴۱ درصدی به ۱۳,۷۵۴ (سیزده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۷۵۴ ۱۹۵ ۱.۴۱ امروز
۱۳,۵۵۹ ۱۳ ۰.۰۹ روز قبل
۱۳,۵۴۶ ۶۷ ۰.۴۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت یورو امروز

 

یورو، امروز به ۱۵,۶۹۲ (پانزده هزار و ششصد و نود و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۵۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۶۹۲ ۲۴۰ ۱.۵۲ امروز
۱۵,۴۵۲ -۰.۰۲ روز قبل
۱۵,۴۵۵ ۱ ۰ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

 

در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۳۴ تومان افزایش، ۱۸,۰۴۰ (هجده هزار و چهل ) تومان نرخ گذاری شد.

در بازار امروز درهم امارات نسبت به ۲ روز پیش، با ۹۴ تومان افزایش، ۳,۷۸۲ (سه هزار و هفتصد و هشتاد و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۱ تومان افزایش، ۲,۳۸۲ (دو هزار و سیصد و هشتاد و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۸۰ تومان افزایش، ۱۰,۳۹۵ (ده هزار و سیصد و نود و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

در بازار امروز رینگیت مالزی نسبت به ۲ روز پیش، با ۸۴ تومان افزایش، ۳,۳۶۳ (سه هزار و سیصد و شصت و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

در بازار امروز بات تایلند نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۱ تومان افزایش، ۴۳۶ (چهارصد و سی و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

در بازار امروز درام ارمنستان نسبت به ۹ روز پیش، با ۱ تومان افزایش، ۲۹ (بیست و نه ) تومان نرخ گذاری شد.

در بازار امروز لاری گرجستان نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۱۹ تومان افزایش، ۵,۱۲۶ (پنج هزار و یکصد و بیست و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا مانند ۳ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر اونس طلا که ۳ روز پیش تا ۱,۲۷۶ (یک هزار و دویست و هفتاد و شش ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۲۲ آوریل ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۳۱ درصدی به ۱,۲۸۰ (یک هزار و دویست و هشتاد ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۸۰ ۴ ۰.۳۱ امروز
۱,۲۷۶ ۱ ۰.۰۶ ۳ روز پیش
۱,۲۷۵ -۰.۲۴ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

 

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۴۲۷,۳۰۰ (چهارصد و بیست و هفت هزار و سیصد ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۲۲ آوریل ۲۰۱۹ - با رشد ۲.۲۸ درصدی به ۴۳۷,۳۰۰ (چهارصد و سی و هفت هزار و سیصد ) تومان رسید.

در بازار امروز هر گرم طلا ۲۴ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۳۲۰۰ تومان افزایش، ۵۸۳,۰۰۰ (پانصد و هشتاد و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳۷,۳۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۲.۲۸ امروز
۴۲۷,۳۰۰ -۱,۴۰۰ -۰.۳۳ ۲ روز پیش
۴۲۸,۷۰۰ -۱,۴۰۰ -۰.۳۳ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۸۳,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰ ۲.۲۶ امروز
۵۶۹,۸۰۰ -۱,۸۰۰ -۰.۳۲ ۲ روز پیش
۵۷۱,۶۰۰ -۱,۹۰۰ -۰.۳۴ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

قیمت سکه بهار آزادی امروز

 

امروز سکه بهار آزادی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که سکه بهار آزادی که ۲ روز پیش تا ۴,۵۹۵,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و نود و پنج هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۲۲ آوریل ۲۰۱۹ - با رشد ۲.۱۲ درصدی به ۴,۶۹۵,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و نود و پنج هزار) تومان رسید.

در بازار امروز سکه امامی نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۲۸۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۸۶۶,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد و شصت و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۶۹۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲.۱۲ امروز
۴,۵۹۵,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۱.۰۹ ۲ روز پیش
۴,۶۴۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۸۶۶,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۲.۶۳ امروز
۴,۷۳۸,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۰.۲۷ ۲ روز پیش
۴,۷۲۵,۰۰۰ -۲۷,۰۰۰ -۰.۵۸ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

آخرین نرخ نیم سکه

 

نیم سکه، امروز به ۲,۶۷۸,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۱۲ درصدی داشته است.

در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۰۰۰۰ تومان کاهش، ۱,۶۹۹,۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و نود و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۹۴۹,۰۰۰ (نهصد و چهل و نه هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۲۲ آوریل ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۱ درصدی به ۹۵۰,۰۰۰ (نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا

همچنین هر مثقال طلا با افزایش ۲.۳۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۸۹۶,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و نود و شش هزار) تومان معامله شد.

 

این مطلب برایم مفید است
28 نفر این پست را پسندیده اند