به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت سکه بهار آزادی امروز در بازار با ۳۰۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۴۱۷,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و هفده هزار) تومان شد و قیمت سکه امامی با ۱۱۰۰۰ تومان کاهش به ۴,۶۲۶,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و بیست و شش هزار) تومان رسید.

قیمت طلا، سکه و دلار

 

آخرین قیمت دلار در بازار تهران

قیمت دلار در بازار غیررسمی تهران امروز برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو شد، به طوری که دلار در بازار تهران که ۲ روز پیش تا ۱۳,۲۷۰ (سیزده هزار و دویست و هفتاد ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۱۶ مارچ ۲۰۱۹ - با کاهش ۱.۱۴ درصدی به ۱۳,۱۲۰ (سیزده هزار و یکصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۱۲۰ ۱۵۰ ۱.۱۴ درصدی امروز
۱۳,۲۷۰ ۲۱۰ ۱.۵۸ درصدی ۲ روز پیش
۱۳,۰۶۰ ۱۳۰ ۰.۹۹ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین قیمت دلار صرافی

قیمت دلار در صرافی ، امروز به ۱۲,۹۸۳ (دوازده هزار و نهصد و هشتاد و سه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۹۱ درصدی داشت.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در صرافی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۹۸۳ ۱۱۹ ۰.۹۱ درصدی امروز
۱۳,۱۰۲ ۲۴۷ ۱.۸۸ درصدی ۲ روز پیش
۱۲,۸۵۵ ۸ ۰.۰۶ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین قیمت یورو

قیمت یورو امروز با کاهش ۰.۳۵ درصدی، از ۱۴,۹۵۵ (چهارده هزار و نهصد و پنجاه و پنج ) تومان به ۱۴,۹۰۲ (چهارده هزار و نهصد و دو) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۹۰۲ ۵۳ ۰.۳۵ درصدی امروز
۱۴,۹۵۵ ۱۵۱ ۱ درصدی ۲ روز پیش
۱۴,۸۰۴ ۱۱ ۰.۰۷ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت سایر ارزها

قیمت پوند، امروز به ۱۷,۲۸۳ (هفده هزار و دویست و هشتاد و سه) تومان رسید که نسبت روز پنج‌شنبه، کاهش ۰.۲۷ درصدی داشت.

قیمت درهم امارات ۳,۵۳۸ (سه هزار و پانصد و سی و هشت ) تومان، لیر ترکیه ۲,۳۸۷ (دو هزار و سیصد و هشتاد و هفت) تومان، دینار عراق ۱۱ (یازده ) تومان، رینگیت مالزی ۳,۱۷۸ (سه هزار و یکصد و هفتاد و هشت ) تومان، بات تایلند ۴۱۱ (چهارصد و یازده ) تومان و لاری گرجستان ۴,۸۳۱ (چهار هزار و هشتصد و سی و یک ) تومان شد.

 

قیمت اونس طلا امروز

قیمت هر اونس طلا، امروز به ۱,۳۰۲ (یک هزار و سیصد و دو ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۷ درصدی داشت.

آخرین قیمت طلا ۱۸ عیار و ۲۴ عیار

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، به طوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۴۲۰,۱۸۰ (چهارصد و بیست هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۱۶ مارچ ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۵۹ درصدی به ۴۱۷,۷۰۰ (چهارصد و هفده هزار و هفتصد ) تومان رسید. قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار هم امروز با کاهش ۰.۴۹ درصدی، از ۵۶۰,۲۳۰ (پانصد و شصت هزار و دویست و سی ) تومان به ۵۵۷,۴۶۰ (پانصد و پنجاه و هفت هزار و چهارصد و شصت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱۷,۷۰۰ ۲,۴۸۰ ۰.۵۹ درصدی امروز
۴۲۰,۱۸۰ ۱,۱۵۰ ۰.۲۷ درصدی ۲ روز پیش
۴۲۱,۳۳۰ ۱۲,۷۰۰ ۳.۰۱ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۵۷,۴۶۰ ۲,۷۷۰ ۰.۴۹ درصدی امروز
۵۶۰,۲۳۰ ۱,۵۴۰ ۰.۲۷ درصدی ۲ روز پیش
۵۶۱,۷۷۰ ۱۶,۹۳۰ ۳.۰۱ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه بهار آزادی و امامی

قیمت سکه بهار آزادی امروز برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو شد، به طوری که سکه بهار آزادی که ۲ روز پیش تا ۴,۴۴۷,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و چهل و هفت هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۱۶ مارچ ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۶۷ درصدی به ۴,۴۱۷,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و هفده هزار) تومان رسید. قیمت سکه امامی هم با کاهش ۰.۲۳ درصدی، از ۴,۶۳۷,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و سی و هفت هزار) تومان به ۴,۶۲۶,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و بیست و شش هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۴۱۷,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۶۷ درصدی امروز
۴,۴۴۷,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱.۱۲ درصدی ۲ روز پیش
۴,۳۹۷,۰۰۰ ۰ ۰ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۶۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰ ۰.۲۳ درصدی امروز
۴,۶۳۷,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۰.۳۲ درصدی ۲ روز پیش
۴,۶۵۲,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰ ۴.۱۷ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه و ربع سکه

قیمت نیم سکه برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، به طوری که نیم سکه که ۳ روز پیش تا ۲,۵۱۹,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و نوزده هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۱۶ مارچ ۲۰۱۹ - با رشد ۱.۱۷ درصدی به ۲,۵۴۹,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و چهل و نه هزار) تومان رسید. قیمت ربع سکه هم امروز با کاهش ۱.۲۲ درصدی، از ۱,۶۴۷,۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و چهل و هفت هزار) تومان به ۱,۶۲۷,۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و بیست و هفت هزار) تومان رسید.

آخرین قیمت سکه گرمی

در بازار امروز قیمت هر سکه گرمی نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۰۰۰۰ تومان کاهش، ۸۴۸,۰۰۰ (هشتصد و چهل و هشت هزار) تومان شد.

آخرین قیمت مثقال طلا

قیمت هر مثقال طلا امروز با کاهش ۰.۸۳ درصدی، از ۱,۸۲۲,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و بیست و دو هزار) تومان به ۱,۸۰۷,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و هفت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۰۷,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۰.۸۳ درصدی امروز
۱,۸۲۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۱ درصدی ۲ روز پیش
۱,۸۲۴,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ ۳.۰۷ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند