این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: شرکت‌های رسمی و غیررسمی دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو، مرتکب جرم جعل نیز شده‌اند و علاوه‌بر ابطال مجوز نمایندگی و فعالیت، قوه‌قضائیه نیز باید از این منظر به شدت با آنها برخورد کند. وی خاطرنشان کرد: در این پرونده برخی کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دستگیر شده‌اند که می‌طلبد این وزارتخانه با قاطعیت ریشه‌های این فساد را شناسایی و برطرف کند.اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت لیست شرکت‌های دخیل در پرونده ثبت‌سفارش و واردات غیرقانونی خودرو را منتشر کرد. در این لیست نام چند شرکت نمایندگی رسمی واردکننده خودرو به چشم می‌خورد. باقی شرکت‌های حاضر در این لیست نیز واردکنندگان غیررسمی و غیرنمایندگی خودرو هستند.