بنابر اعلام مدیرعامل این شرکت، هیوندایی هند همچنین قصد دارد تولید ۹ مدل خودروی جدید را آغاز کند و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را نیز در برنامه خود دارد. علاوه بر این، شرکت قصد دارد یک سدان یا یک خودروی شاسی‌بلند برقی را تولید و کیت‌های شارژ این خودرو را از کره وارد کند. بنا به اعلام این مدیر خودروساز، شرکت هیوندایی قصد ندارد با تمرکز بر افزایش زیاد ظرفیت تولید در بازار هندوستان به رقابت بپردازد بلکه قصد دارد بر فرآیندهای جدید تولید و رفع مشکل از آنها تمرکز کند. با وجود این ممکن است پس از سال ۲۰۲۰ ظرفیت تولید سالانه خود را به یک میلیون دستگاه برساند.