حسن کریمی‌سنجری اظهار کرد: در حال حاضر شرکت‌های چینی علاقه بسیاری به بازار ایران دارند و بسیاری از آنها شریک تجاری اروپایی دارند که از طریق این شرکت‌ها می‌توان با اروپایی‌ها همکاری مشترک داشت. وی افزود: شرکت‌های ایرانی و چینی با تشکیل یک کنسرسیوم می‌توانند با هدف استفاده از دانش فنی و تکنولوژی شریک اروپایی طرف چینی به تولید و طراحی خودرو در ایران بپردازند که در نهایت یک همکاری و سرمایه‌گذاری سه‌جانبه در خودروسازی ایران رخ می‌دهد.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: در حال حاضر چینی‌ها با پژو فرانسه، نیسان ژاپن، فولکس واگن آلمان و... همکاری مشترک دارند که در کنسرسیوم مطرح شده آورده طرف اروپایی می‌تواند انتقال دانش و فناوری باشد و این روش می‌تواند راه میانبری برای همکاری‌های خودرویی با بزرگان خودروسازی جهان باشد. کریمی‌سنجری یادآور شد: حضور شرکت‌های بین‌المللی با حضور شریک چینی در ایران یا همکاری چندجانبه شرکت‌های خارجی در ایران ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر شرکا توانایی آن را خواهند داشت تا از بازار یکدیگر استفاده کنند. او تاکید کرد: در شرایط فعلی از طرف‌های چینی و روس می‌توان در قراردادهای مشترک با شرکت‌های اروپایی استفاده کرد تا فاینانس و اعتبار قرارداد را تضمین کنند و از سوی دیگر همکاری با شرکای اروپایی شرکت‌های چینی عاملی خواهد شد تا قطعه‌سازی ایران نیز رشد کند.