روزنامه کیهان هم در یادداشت صفحه اول به انتخابات پرداخت و آن را یک فرصت برای همگرایی ملی دانست: «یکی از کارکردهای دولت جدید می‌تواند ترمیم شکاف‌های موجود در فضاهای اجتماعی باشد. این شکاف‌ها عمدتا دلیل اقتصادی دارند که شائبه‌های فرهنگی و گاهی سیاسی نیز پیدا کرده‌‌اند. این از آنجا اهمیت دارد که دولت فقط در فضای «همگرایی ملی» می‌تواند موفق شود و در این فضاست که همه ظرفیت‌های کشور پای کار دولت می‌آیند.»  روزنامه جوان هم در مطلبی با عنوان «براندازان پیام انتخابات ایران را شنیده‌اند!» تاکید کرد: «از سال ۱۴۰۱ رسانه‌های برانداز از تغییر قریب‌الوقوع نظام سیاسی ایران صحبت می‌کنند، اما در عمل این جمهوری اسلامی بوده که توانسته قدرت و حاکمیت و اقتدار خود را تثبیت کند. پس از برگزاری دور اول انتخابات، برخی کانال‌های تلگرامی سطح پایین برانداز می‌گفتند آمار مشارکت این‌گونه نیست و همه اعداد ضربدر سه شده است! دروغ خنده‌داری بود، اما کسانی بودند که آن را باور کنند. کسانی که هنوز برای پهلوی‌ها هورا می‌کشند یا خود از سمپات‌های منافقین هستند.» روزنامه اعتماد هم در گزارشی از مشکلات پیش روی دوره ریاست‌جمهوری پزشکیان نوشت، چرا که با جامعه‌ای سه‌ قطبی روبه‌روست.