نامزدهایی که در صدر نظرسنجی‌ها نشسته‌اند

براساس نظرسنجی یکی از مراکز نظرسنجی که در ۲۵خرداد انجام شده است، قالیباف با ۲۶درصد، جلیلی با ۲۴ درصد، پزشکیان با ۱۸درصد، زاکانی، قاضی‌زاده‌هاشمی و پورمحمدی مجموعا با ۵درصد در نظرسنجی‌ها قرار دارند‌. همچنین براساس این نظرسنجی ۲۶درصد هنوز تصمیم نگرفته‌اند در انتخابات شرکت کنند‌. این نظرسنجی میزان مشارکت را ۴۷درصد تخمین زده است‌. همچنین در نظرسنجی دیگری که روز ۲۶خرداد انجام شده است میزان مشارکت در انتخابات ۵۲درصد اعلام شده است. در این نظرسنجی از میان کسانی که رای می‌دهند، قالیباف با ۳۴درصد، پزشکیان۲۱درصد و جلیلی ۲۱درصد در رتبه نخست قرار دارند. همچنین در میان کسانی که برای شرکت در انتخابات تردید دارند، پزشکیان با ۲۲درصد، قالیباف با ۱۶درصد، جلیلی با ۸ درصد، در رتبه‌های نخست قرار دارند‌. مرددین نیز ۲۸درصد در این بخش اعلام شده است. نتایج این افکار‌سنجی در بین کسانی که رای می‌دهند و کسانی که تردید دارند نیز چنین اعلام شده است: قالیباف ۲۹درصد، پزشکیان ۲۱درصد، جلیلی ۱۸درصد. این بخش میزان مرددین را نیز ۱۹درصد اعلام کرده است. همچنین براساس این نظرسنجی میزان آرای پزشکیان در استان‌های ترک و کردنشین دوبرابر قالیباف و سه برابر جلیلی است./دنیای اقتصاد