تاکید رئیس قوه‌قضائیه بر عدم تاخیر در رسیدگی به پرونده‌ها

محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه گفت: وقتی مقام قضایی، پرونده‌ای را با قید دستور مشخص و دقیق به ضابط ارجاع می‌دهد، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که ضابط در وقت مقتضی، اقدامات لازم را در قبال آن پرونده ترتیب دهد و در این امر هیچ‌گونه تاخیر و تعللی وجود نداشته باشد./میزان

 

رسیدگی به پرونده حمله به سفارت آذربایجان از بهمن ماه

علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران از رفع نواقص و موانع شکلی پرونده حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و تعیین وقت رسیدگی برای این پرونده در ماه آینده خبر داد./ایلنا