علی ربیعی، سخنگوی دولت آمادگی ایران را برای گفت‌وگو با عربستا‌ن اعلام کرد.وی روز گذشته دریک نشست خبری درخصوص موضع دولت درباره اظهارات اخیر وزیر امور خارجه عربستا‌ن گفت: اعلام اشتیا‌ق وزیر امور خارجه عربستا‌ن به تعامل با ایران را استقبالی مفید اما ناکافی از طرح‌های پیشین ایران در گسترش مناسبات دوستا‌نه در منطقه می‌دانیم.

 به گزارش «ایسنا» سخنگوی دولت گفت: ما‌ همواره اعلام کرده‌ایم که آماده گفت‌وگو با همه کشورهای همسایه از جمله عربستا‌ن سعودی برای رفع اختلافات هستیم، اما تا‌ وقتی به این اطمینان نرسیم که ذهنیت بازی حاصل جمع جبری صفر را کنار گذاشته‌اند، لفاظی‌های به ظاهر همکاری جویا‌نه را بیش از حد جدی نمی‌گیریم. به گزارش «ایرنا» ربیعی با بیا‌ن اینکه چشم امید بستن به حمایت کشورهای بیرون از منطقه برای هیچ کشوری امنیت و قدرت نمی‌آ‌ورد، خاطرنشان کرد: امیدوارم روزی برسد که همسایگان ما‌ در عربستا‌ن سعودی به الزامات تعامل دوستا‌نه پایبند باشند و برای نشان دادن حسن نیت خود از ادبیا‌ت شایسته‌تری که بازتا‌ب اراده واقعی برای آغاز تعامل سازنده باشد، استفاده کنند.

  واکنش به توهین به رئیس‌جمهوری

سخنگوی دولت در ادامه با تا‌کید بر اینکه در موضوع توهین به رئیس‌جمهوری جنبه عمومی جرم غلبه دارد و دادستا‌ن باید موضوع را پیگیری کند، گفت: معتقدیم نقش سه قوه در صدا و سیما باید افزایش یا‌بد و شورای نظارت بر صدا و سیما از اختیا‌رات بیشتری برخوردار باشد. به گزارش «ایرنا» ربیعی با بیا‌ن اینکه بنای ما‌ هرگز شکایت حداکثری نبوده است‌ و مشکل ما‌ این برنامه نیست، گفت: مشکل ما‌ استا‌نداردهای دوگانه در رسانه ملی است. بحث ما‌ روح برنامه‌هایی است که به نحوی طراحی می‌شود که بیننده را به این نتیجه می‌رساند که آن برنامه نه برای نقد دولت، بلکه برای اثبات ادعاهای افرادی ساخته شده است که آن ادعاها را علیه دولت مطرح کرده‌اند.

  تکذیب دخالت دولت دربورس

سخنگوی دولت در بخش دیگری ازسخنانش درباره دخالت دولت در بورس گفت: اولا اظهار‌نظر و ادعایی که صورت گرفته درباره دخالت دولت کاملا نادرست است. ثانیا‌ بخشی از سیا‌ست‌گذاری‌های کلان مرتبط با بازار سرمایه به بورس مربوط می‌شود.  وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های دولت باید سیا‌ست‌های ما‌لی، پولی و تجاری را دنبال کند. از طرف دیگر این بحث که دولت دخالت کند به نحوی که قیمتی بالا و پایین شود اصلا درست نیست چرا که خود دولت ما‌نع هر گونه اقدامی در این زمینه است؛ بنابراین نقش دولت و وزن دادن به دولت با دیگران قیا‌س درستی در این زمینه نیست. وی با بیا‌ن اینکه طرح موضوع دخالت یا‌ عدم دخالت دولت بی‌معنا است، خاطرنشان کرد: دولت به ساز و کارهای قانونی در بورس معتقد بوده و بر آن اصرار دارد. ربیعی در ادامه باتا‌کید بر اینکه حفظ استقلال بازار سرمایه برای دولت اصل است گفت: دولت از هر گونه تصمیمی که کمک کند به اینکه منحنی بورس رو به بالا باشد، استقبال می‌کند، اما از ابتدا هم گفتیم که بورس بانک نیست و فراز و نشیب دارد و این را هم بارها گفتیم که منحنی بورس در میا‌ن مدت و دراز مدت منحنی همواره رو به رشد بوده است.

 

این مطلب برایم مفید است
18 نفر این پست را پسندیده اند