پروژه مذکور مربوط به خروج فرسوده‌ها به‌‌خصوص فرسوده‌های سنگین از ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و باری کشور بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بخش اصلی آلودگی هوا و افزایش مصرف بنزین به تردد خودرو‌های فرسوده سبک و سنگین باز می‌گردد. خودرو‌های سواری که طبق آمار موجود، تعداد آنها در سطح کشور به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه می‌رسد و خودروهای سنگین فرسوده نیز حدود ۴۰۰ هزار دستگاه پیش‌بینی شده است. با این حال اما در سال‌های اخیر خودروسازان داخلی از تعهدات خود در خروج و جایگزینی فرسوده‌ها شانه خالی کرده‌اند و این کار بیشتر بر دوش واردکنندگان خودرو بوده است. حال با ممنوع شدن واردات خودرو روند اسقاط خودرو‌های فرسوده بسیار کُند شده است و حتی پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال به‌طور کل این روند متوقف شود. با ادامه این روند و با توجه به اینکه هم‌اکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودروی اسقاطی در ناوگان حمل‌و‌نقل کشور حضور دارند و با توجه به اینکه تا سال ۱۴۰۰ هر ساله ۳۵۰ هزار خودروی اسقاطی به این تعداد افزوده می‌شود، در سال ۱۴۰۰ شاهد حضور نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار خودروی اسقاطی در جاده‌ها و خیابان‌های کشور خواهیم بود.