وجوهی که به نوعی صداهای درونی هر فردی را تشکیل می‌دهند که دراینجا در ارتباط با خود نویسنده مطرح هستند. او برای مجموع این صداها اسم «گروه کر صداهای درون» را گذاشته که برای هر یک از این صداها نام‌های مختلفی از جمله «روشنفکر منزوی»، «ذهنیت عملگرا» و... در نظر گرفته که با آنها در طول مطالعه رمان روبه‌رو می‌شوید. راوی داستان یک نفر است؛ اما در کنار آن شخصیت‌های دیگری هم مسیر داستان را پیش می‌برند. راوی «بعد از عشق» اول شخص است و درون آن همان‌طور که گفته شد صداهای مختلفی حرف می‌زنند و ابراز وجود می‌کنند. در خلال روایت رمان مخاطب با دغدغه اصلی نویسنده که جایگاه زنان، به‌ویژه زنان هنرمند است روبه‌رو می‌شود. از سوی دیگر او ویژگی‌های مختلف درونی زنان که شاید حتی خودشان آنها را قبول نداشته باشند مطرح می‌کند. طی این داستان خواندنی شما حتی با آموزشی از تاریخ ادبیات، آن هم از بخش‌های مختلف جغرافیایی که اشاره شد، مواجه می‌شوید. به گمانم این رمان بخش‌هایی از زندگی خود الیف شافاک است، آن‌چنان که حتی در یکی از بخش‌ها، یکی از شخصیت‌های رمان اسم الیف را می‌آورد. با توجه به همین نشانه‌ها است که معتقدم نویسنده‌ای که راوی این رمان است خود شافاک است وگرنه خودش به‌طور مستقیم اشاره‌ای به این مساله نکرده است. افرادی که خواهان آشنایی بیشتر با این نویسنده ترک هستند می‌توانند «بعد از عشق» را بخوانند. «بعد از عشق» ادامه کتاب «ملت عشق» نیست، در ارتباط با علت شباهت عنوان این دو کتاب باید بگویم که من اسم کتاب را ترجمه تحت‌اللفظی نکردم؛ چراکه ترجمه کلمه به کلمه‌اش برابر با «شیر سیاه» می‌شد. اگر این نام بر جلد کتاب جای می‌گرفت به‌واسطه آنکه کلمه شیر در فارسی سه معنای متفاوت دارد ممکن بود منجر به القای مفهوم اشتباهی شود. تصویری که شیر سیاه در ذهن خواننده ایرانی ایجاد می‌کند تصویر سیاه و زننده‌ای است که با هدف نویسنده از تالیف این رمان همخوانی نداشت. حضور شافاک در این رمان به‌عنوان یک نویسنده زن مطرح است از همین رو تلاش می‌کند تا در خلال رمان از نویسندگان مطرح زن جهان هم به طرق مختلف نام ببرد. از جمله این افراد می‌توان به ویرجینیا وولف اشاره کرد.