رینگ داخلی بازار فیزیکی با ثبت فروش ۲۶‌هزار تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌‌‌های انرژی و ارزش ریالی ۷‌هزار و ۳۴۹میلیارد ریال بیشترین سهم را در این ارزش‌‌‌آفرینی رقم زد. در عین حال بازار برق بورس انرژی نیز روز پررونقی داشت؛ به نحوی که برق از تمامی تابلوهای این بازار به فروش رفت و ارزش ریالی ‌هزار و ۷۰۰میلیارد ریالی را رقم زد.

نفت سفید پالایش نفت تبریز در صدر فروش‌های رینگ داخلی

بررسی داده‌‌‌های رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران نشان می‌دهد که حامل‌‌‌های انرژی نظیر نفت سفید، آیزوریسایکل، برش پنتان و نفتا به ترتیب بیشترین حجم فروش در این تابلو را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. طی روز ۲۲خرداد بالغ بر ۲۶‌هزار تن محصول با مجموع ارزش ریالی ۷‌هزار و ۳۴۹میلیارد ریال از رینگ داخلی معامله شد.

شرکت پالایش نفت تبریز در روز ۲۲خردادماه به عرضه ۱۶‌هزار و ۲۷۵تن نفت سفید ویژه خوراک صنایع اقدام کرد که این محصول با قیمت پایه‌‌‌ای برابر ۲۲۵‌هزار و ۸۲۹ریال به ازای هر لیتر روانه این بازار شد و  ثبت تقاضایی معادل حجم عرضه به فروش کل محصول از این بازار در نرخ پایه انجامید. این معامله ارزش ریالی ۴‌هزار و ۷۴۲میلیارد ریالی را در این رینگ رقم زد.

شرکت پالایش نفت شیراز با ثبت فروش ۴‌هزار تن آیزوریسایکل به ارزش ‌هزار و ۱۹۲میلیارد ریال در صدر پرفروش‌های رینگ داخلی طی روز ۲۲خردادماه قرار گرفت. این محصول با قیمت پایه‌‌‌ای برابر ۲۹۸‌هزار ریال روانه این بازار شد و تناسب عرضه و تقاضا باعث شد تا بدون رقابت و در نرخ پایه به فروش رود.

دیگر معامله مهم رینگ فیزیکی در روز سه‌‌‌شنبه ۲۲خرداد، فروش ۳‌هزار تن برش پنتان عرضه‌شده توسط شرکت پتروپالایش کنگان بود که این فروش ارزش ریالی برابر ۶۶۰میلیارد ریال را در رینگ داخلی رقم زد. همچنین در این روز شرکت پالایش نفت بندرعباس موفق به ثبت فروش ۲‌هزار تن بلندینگ نفتا با مجموع ارزش ریالی ۵۶۴میلیارد ریال شد و در رده برترین‌‌‌های این تابلو قرار گرفت.

ارزش روزانه رینگ بین‌الملل در سقف ۲۲۹میلیارد ریال متوقف شد

رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران برای روز سه‌‌‌شنبه ۲۲خرداد موفق به ثبت فروش دو معامله شد. شرکت پتروشیمی تبریز موفق به فروش ۵۰۰تن برش هیدروکربنی C۷-C۹ حاصل از فرآیند پالایش شد که این محصول با قیمت پایه ۷۰۰دلار به ازای هر تن در این رینگ عرضه شد؛ اما متقاضیان نرخ کمتری را برای خرید به ثبت رساندند و به این ترتیب میانگین نرخ فروش برش هیدروکربنی C۷-C۹ به ۶۵۰دلار به ازای هر تن رسید و ارزش ریالی این فروش بر مبنای نرخ دلار سنا نیز برابر ۱۴۷میلیارد ریال شد. در این روز شرکت پتروشیمی بافت نیز ۵۰۰تن رافینت با مجموع ارزش ریالی ۸۱.۹میلیارد ریال را از رینگ بین‌الملل به فروش رساند. به این ترتیب ارزش رینگ بین‌الملل برای روز سه‌‌‌شنبه ۲۲خردادماه برابر ۲۲۹میلیارد ریال شد.

روز پرمعامله برقی‌‌‌ها

بازار برق بورس انرژی ایران روز پرمعامله‌‌‌ای را در تمامی تابلوها از جمله تابلوی فیزیکی، مشتقه و برق سبز به ثبت رساند؛ به این ترتیب ارزش ریالی معاملات انجام‌شده در بازار برق برای روز سه‌‌‌شنبه ۲۲خردادماه به‌ هزار و ۷۰۰میلیارد ریال رسید.

ثبت ۱۱۰معامله در تابلوی مشتقه به فروش یک‌میلیارد کیلووات ساعت برق از این تابلو به ارزش ریالی ‌هزار و ۲۹۰میلیارد ریال انجامید. این در حالی بود که در این روز تابلوی بازار فیزیکی برق نیز میزبان عرضه‌‌‌های متعددی بود؛ ثبت ۱۱معامله و فروش ۳۱۶میلیون کیلووات ساعت برق از این بازار ارزش تابلوی فیزیکی برق را ۹.۱۳هزار میلیارد ریالی کرد.

تابلوی بازار فیزیکی برق سبز نیز در روز سه‌‌‌شنبه ۲۲خردادماه موفق به ثبت یک معامله به میزان ۷میلیون کیلووات ساعت به ارزش ریالی ۳۴۹میلیارد ریال شد. این در حالی بود که تابلوی مشتقه برق سبز با ثبت ۲۰معامله موفق توانست بالغ بر ۶۷۴‌هزار کیلووات ساعت به ارزش ریالی ۴۷میلیارد ریال را به فروش برساند.