جراحی مدیرعامل لیزینگ جامع سینا پیش‌تر مدیر برنامه‌ریزی و تحقیق و توسعه شرکت لیزینگ جامع سینا بوده است.  آسوده مدیرعامل شرکت لیزینگ شید دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی است و سوابقی چون رئیس دایره مالی بانک گردشگری، معاون مالی و سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری نگین گردشگری ایرانیان و مدیرعاملی در شرکت‌های توسعه امید افق گردشگری، کارت گردشگری پارس، سرمایه‌گذاری لقمان و قائم‌مقام شرکت لیزینگ شید را در کارنامه خود دارد. کاغذگران مدیرعامل شرکت لیزینگ پارسیان پیش‌تر مدیرعاملی شرکت لیزینگ رایان سایپا، مدیرعامل شرکت ایندامین سایپا، عضو هیات‌مدیره شرکت لیزینگ ایران و شرق، عضو هیات‌مدیره مالی شرکت‌های گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو و کارشناس رسمی دادگستری را عهده‌دار بوده است. ستایش فرد، مدیرعامل شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین  نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری است و پیش از این مدیرعامل لیزینگ ایران وابسته به بانک تجارت بوده است. زارع‌نژاد،  مدیرعامل لیزینگ ایران نیز فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است و پیش از این مدیرعاملی واسپاری سپهر پارس را برعهده داشت. رامین ابوالحسنی مدیرعامل لیزینگ میلاد شهر دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است و پیش از این در واسپاری سپهر پارس مشغول فعالیت بوده است.