دنیای اقتصاد: مرکز آمار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور را در اردیبهشت‌ماه سال ۹۶ منتشر کرد. براساس این گزارش، شاخص کل قیمت در ماه دوم سال، نسبت به ماه اول سال ۲/ ۰ درصد کاهش یافت و در عدد ۴/ ۲۴۴ توقف کرد. این گزارش نشان می‌دهد که برای اولین بار در سال‌جاری شاخص قیمت روند کاهشی را آغاز کرد. این کاهش یک نکته دیگر را نیز گوشزد می‌کند؛ روند افزایشی شاخص قیمت پس از یک سال متوقف شد. آخرین باری که شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در بازه یک ماهه کاهش پیدا کرده بود، اردیبهشت سال گذشته بود. هر چند این کاهش پس از افزایش ۷/ ۲ درصدی شاخص طی دو ماه اسفند ۹۵ و فروردین ۹۶ اتفاق افتاد، اما این تغییر روند، روند افزایشی شاخص را پس از یک سال متوقف کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه اما روند افزایشی خود را حفظ کرد. میزان افزایش شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۶/ ۹ درصد گزارش شده است؛ درحالی‌که در ماه فروردین تورم نقطه‌به‌نقطه ۴/ ۹ درصد ثبت شده بود. هر دو گروه اصلی در افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه نقش بازی کردند. تورم میانگین نیز که معرف درصد تغییرات شاخص در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل است، در گزارش مرکز آمار ۱/ ۷ درصد گزارش شده است. این عدد نیز یک روند افزایشی را از فروردین سال‌جاری آغاز کرده است.

گروه منفی‌ساز

نقش اصلی را در کاهش شاخص کل، گروه فرعی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بازی کرد. این گروه با ضریب تاثیر ۰۹/ ۲۵ یکی از موثرترین گروه‌های فرعی در تعیین روند شاخص کل است. شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با کاهش ۴/ ۱ درصدی در ماه اردیبهشت نسبت به ماه قبل، تورم منفی اردیبهشت را رقم زد. در اقلام این گروه، میوه‌ها با تورم ماهانه منفی ۸/ ۵ درصد بیشترین کاهش را در بین خوراکی‌ها دارند. گوشت قرمز، ماهی‌ها و سبزیجات نیز خوراکی‌های دیگری هستند که تورم منفی ماهانه را در ماه پیش پشت‌سر گذاشتند. گروه فرعی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها زیر مجموعه گروه اصلی خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات قرار می‌گیرد. شاخص قیمت این گروه اصلی نیز با وجود افزایش ۸/ ۰ درصدی شاخص گروه دخانیات کاهش یافت. شاخص این گروه با ۳/ ۱ درصد کاهش نسبت به ماه فروردین در عدد ۱/ ۲۹۹ ایستاد. این در حالی است که از مهر ماه سال گذشته گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات روند افزایشی داشته و اکنون پس از ۷ ماه شاخص این گروه کاهش یافت.

اما تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه، روند دیگری را دنبال می‌کند. تورم نقطه‌به‌نقطه آشامیدنی‌ها، خوراکی‌ها و لبنیات ۴/ ۱۶ درصد است. روند افزایشی حفظ شده اما شتاب آن کاسته شد. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در بهمن سال گذشته، ۹ درصد بود. در پایان اسفند سال گذشته این عدد با ۸/ ۳ درصد افزایش به ۸/ ۱۲ درصد رسید. این شتاب در رشد در اولین ماه سال‌جاری مقداری کند شد، اما شدتش همچنان حفظ شد. به‌طوری‌که در فروردین تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه به عدد ۱/ ۱۶ درصد رسیده بود و این یعنی افزایش ۱/ ۳ درصدی. اما در اردیبهشت‌ماه افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه، ۳/ ۰ درصد بود که به معنی کند شدن شیب افزایشی تورم است.

گروه متعادل

گروه اصلی دیگری که در تعیین شاخص کل وزنی معادل ۳ برابر گروه اول دارد، کالاهای غیرخوراکی و خدمات است. شاخص این گروه در بازه ماهانه افزایش یافت، اما این افزایش به حدی نبود که مانع از کاهش شاخص کل قیمت شود. این گروه ۱۰ زیر مجموعه با نسبت تاثیر متفاوت در شاخص دارد. بیشترین وزن در اقلام این گروه، متعلق به گروهی است که مسکن در آن وجود دارد. مسکن به تنهایی ۳۰ درصد شاخص کل قیمت را تعیین می‌کند. اما شاخص این گروه در ماه گذشته افزایش چندانی نیافت. تورم ماهانه مسکن در اردیبهشت‌ماه ۳/ ۰ درصد بود. گروه حمل و نقل نیز با ضریب وزنی ۷۹/ ۹ دومین گروه با اهمیت در تعیین شاخص کل محسوب می‌شود. شاخص این گروه در اردیبهشت‌ماه عدد ۹/ ۲۴۱ را ثبت کرده است. این گروه نیز همچون مسکن تورم ماهانه ۳/ ۰ درصدی را پشت‌سر گذاشته است. در بین گروه اصلی دوم، شاخص قیمت مبلمان و لوازم خانگی بیشترین افزایش را داشته است. افزایش شاخص این گروه، ۶/ ۰ درصد بوده که با ضریب تاثیر ۱۵/ ۴ درصدی در شاخص کل، نتوانست مانع تورم منفی ماهانه شود. به‌طور کلی اقلام این گروه، در بازه تورم ماهانه صفر تا ۶/ ۰ درصد بوده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه گروه اصلی دوم، عدد ۹/ ۶ درصد را ثبت کرده است. بیشترین افزایش سالانه در گروه آموزش دیده می‌شود. تورم نقطه‌به‌نقطه در این گروه، ۱۱ درصد است. در زیرگروه مسکن تورم نقطه‌به‌نقطه، ۲/ ۴ درصد بوده است. بر این اساس روند افزایشی این عدد که از اسفند سال گذشته آغاز شده، همچنان حفظ شده است.