بانک مرکزی، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی این دستورالعمل به شرح ذیل است:

۱- بانک‌های منتخب می‌توانند ارز قابل معامله به نرخ آزاد را خریداری کنند.

۲- بانک‌های منتخب ‌باید به هنگام خرید ارز علاوه بر احراز هویت فروشنده، از صحت اظهار فروشنده در مورد کسب ارز مورد فروش اطمینان حاصل کنند. در این راستا، حداقل اسناد مورد نیاز به شرح زیر است:

الف- در مورد صادرات کالاهای غیرنفتی اخذ اظهارنامه صادراتی و استعلام کوتاژ صادراتی از گمرک

ب - در مورد ارز نمایندگی‌های دیپلماتیک درخواست کتبی نمایندگی

ج- در مورد سرمایه‌گذاری خارجی معرفی‌نامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران

د- در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی قرارداد و تاییدیه صورت وضعیت انجام کار توسط کارفرما

۳- بانک‌های منتخب می‌توانند ارزهای خریداری شده را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی‌های معتبر به فروش رسانند. فروش ارز خریداری شده به سایر بانک‌های منتخب مجاز است.

۴- رعایت مقررات احتیاطی شامل «وضعیت باز ارزی (NOP)» و «نسبت تعهدات و بدهی‌های ارزی به دارایی‌های ارزی» در خرید و فروش ارز الزامی است.

۵- چنانچه مانده حساب جاری بانک منتخب نزد بانک مرکزی بدهکار باشد، مجاز به نگهداری وضعیت باز ارزی مثبت نیست و باید در همان روز بدهکار شدن حساب، نسبت به فروش ارز مازاد اقدام و ریال حاصله را به مصرف تسویه مانده بدهکار حساب مذکور برساند.

۶- نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.

۷- نرخ خرید و فروش ارز می‌تواند با توجه به شرایط و نوسانات بازار طی روز تغییر کند.

۸- نوع ارز قابل معامله به نرخ آزاد شامل کلیه اسعار معتبر مورد معامله در سیستم بانکی کشور و شبکه صرافی‌های مجاز است که می‌تواند توسط بانک‌های منتخب خرید و فروش شود.

۹- بانک مرکزی تعهدی برای خرید ارزهای مازاد خریداری شده توسط بانک‌های منتخب تحت این دستورالعمل ندارد. خرید ارز توسط بانک مرکزی از بانک‌های منتخب به نرخ میانگین خرید روز قبل پایگاه اینترنتی www.sanarate.ir و یا آخرین نرخ میانگین خرید پایگاه مذکور در روز انجام معامله هرکدام که کمتر باشد خواهد بود و چنانچه نرخ بازار کمتر از نرخ‌های مذکور باشد، نرخ بازار ملاک خواهد بود.

۱۰- ثبت برخط (On-line) اطلاعات خرید و فروش ارز قابل معامله به نرخ آزاد در سامانه مدیریت دریافت و پرداخت ارز (ITRS) توسط بانک‌های منتخب حداکثر تا پایان همان روز الزامی است.

۱۱- ثبت‌های حسابداری ارز قابل معامله به نرخ آزاد بر اساس بخشنامه شماره ۲۴۱۱۴ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ این بانک به نرخ آزاد در حساب‌های معین و یا تفصیلی جداگانه انجام پذیرفته و مأخذ نرخ‌های تسعیر ارز قابل معامله به نرخ آزاد، میانگین وزنی پایان همان روز کاری اسعار مورد معامله در بازار آزاد کشور مندرج در پایگاه اینترنتی www.sanarate.ir است.