با شروع حملات اسرائیل، حزب‌الله لبنان هم حملات خود علیه اسرائیل را آغاز کرد و آتش متقابل اسرائیل و حزب‌الله همچنان ادامه دارد. حزب‌الله معتقد است هر زمان اسرائیل حملات خود را به غزه پایان داد، حملات این گروه هم تمام می‌شود. اما آتش متقابل طرفین حدس و گمان‌ها درباره شروع یک جنگ تمام‌عیار میان اسرائیل و حزب‌الله را دامن زده است. از سوی دیگر، نزدیک به ۳۰هزار مزدور خارجی هم در ارتش اسرائیل حضور دارند که از همان مصونیتی برخوردارند که ارتش اسرائیل برخوردار است. در این پرونده از «باشگاه اقتصاددانان»، ابعاد مختلف مساله غزه و آتش‌بس، مزدوران خارجی فعال در ارتش اسرائیل و نقش حزب‌الله و سناریوهای پیش رو در قالب یک «بسته» به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.