استفاده از علم، مقدمه‏‏‌ای بر تحول در دولت چهاردهم

بهتر است دولت چهاردهم از پوپولیسم و مداخلات اقتصادی فاصله بگیرد و از علم اقتصاد و نظام بازار در تمام سیاستگذاری‌‌‌ها استفاده کرده و رویکرد کلیه تصمیمات، حتی در سیاست‌‌‌های کلان را کسب منافع اقتصادی ملی و امنیت سرمایه‌گذاری تعریف کند. ابرچالش‌‌‌های پیش‌روی دولت چهاردهم کم نیستند؛ از مگاکسری بودجه و نحوه تامین آن گرفته تا مشکلات ارزی، ناترازی در انرژی، حذف قیمت‌گذاری دستوری، ناترازی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و ترک عادت ریخت و پاش‌‌‌های دولتی و... همگی نیازمند ارائه برنامه میان‌‌‌مدت و اجرای قدرتمند و بدون تعارف آن هستند. در این بین، بازار سرمایه و بورس‌‌‌های کشور نیز به عنوان نماد و عصاره اقتصاد آزاد می‌‌‌توانند کم‌‌‌نظیرترین فرصت‌ها را برای دولت در راستای آزادسازی اقتصادی، جذب نقدینگی و هدایت آن به فعالیت‌‌‌های مولد، شفافیت، کشف قیمت، رقابت‌‌‌پذیری، تامین مالی کسب‌وکارهای پیشرو و نوپا و... ایجاد کنند. البته بازار سرمایه هم نیازمند تحول و آمادگی برای ایفای نقش موثر در اقتصاد خواهد بود. وعده استفاده از توان کارشناسی همه‌‌‌ کارشناسان و از همه طیف‌‌‌ها و جمع‌‌‌بندی همه‌‌‌جانبه آن توسط دولت چهاردهم می‌‌‌تواند نویدبخش احیای اقتصاد علمی و کاربردی در سیاستگذاری‌‌‌های دولت خواهد بود و نسیم امید را به جامعه خواهد دمید.