اما از ابتدای سال جاری، اثرگذاری تحولات اقتصادی و سیاسی به‌عنوان یک متغیر بیرونی پروزن بر بازار معاملات ملک باعث تحریک خرید یک گروه تقاضا شد و پیامد آن، جهش قیمتی را برای بخش مسکن رقم زد. افزایش شاخص قیمت در بازار مسکن سبب شد تا خریداران مصرفی طی سه ماه گذشته از بازار معاملات عقب‌نشینی کنند؛ اما مانور تقاضای سرمایه‌ای و رفتار‌های سفته‌بازانه (معاملات مکرر ملک در کوتاه‌مدت به قصد استفاده از تغییرات روزانه قیمت) باعث شد شیب تورم ملکی در مسیر افزایش رکورد بزند. با رشد قیمت‌ها ناشی از هجوم سرمایه‌گذاران، قدرت خرید متقاضیان موثر بازار مسکن به طرز محسوسی کاهش یافته است. در این میان یک سوال اساسی از وضعیت چندماه آتی بازار مسکن وجود دارد. اینکه آیا بازار مسکن در ابتدای رونق، به وضعیت رکودی منجر خواهد شد؟

در پاسخ به این سوال صاحب‌نظران و کارشناسان بازار مسکن به دو دسته عوامل اثرگذار بیرونی و درونی بازار مسکن بر این بخش اشاره می‌کنند. از دیدگاه آنها بازار مسکن همانند دیگر بازارها دارای دو سمت عرضه و تقاضا است و شناخت تحولات آن مستلزم بررسی نیروهای وارد شده به دو سمت است. تقاضای مسکن به یکی از دو هدف مصرفی یا غیرمصرفی صورت می‌گیرد. متقاضیان مصرفی افرادی هستند که با هدف تأمین سرپناه اقدام به خرید مسکن می‌کنند و معمولا رفتاری ملایم و یکنواخت دارند. این نوع متقاضیان بیشتر به مطلوبیت سکونت در آن واحد مسکونی و محدودیت بودجه خود اهمیت می‌دهند و کمتر به شرایط بازار توجه دارند. متقاضیان غیرمصرفی را می‌توان به دو گروه مجزا تقسیم کرد. گروه اول سرمایه گذارانی هستند که با هدف کسب بازدهی از محل افزایش قیمت مسکن، حفظ قدرت خرید در برابر تورم و دریافت اجاره بها وارد این بازار می‌شوند و دیدی بلندمدت دارند. عملکرد این گروه اغلب موجب نقدشوندگی بیشتر و رونق خرید و فروش در بازار مسکن می‌شود. گروه دوم افرادی هستند که به قصد سفته بازی وارد می‌شوند. این افراد با ورود یکباره در زمان رونق، باعث جهش قیمت‌ها شده و به محض مشاهده علائم رکود با خارج کردن منابع خود از این بازار، رکود و به دنبال آن نوسانات قیمتی را تشدید می‌کنند. اما علاوه بر عوامل درونی، به گفته کارشناسان آنچه در مقطع کنونی می‌تواند وضعیت چندماه آتی بازار مسکن را رقم بزند اثرگذاری تحولات بیرونی بر این بخش است. کارشناسان در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان، علل پیدایش وضعیت امروز بازار مسکن و روند آن در نیمه دوم سال‌جاری را بررسی کرده‌اند.