اوایل مهر ماه سال جاری اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد، قصد دارد با راه‌اندازی کمیته‌ای اقدام به انتشار آمارهای رسمی کند. تصمیمی که با موافقت کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار منجر به اعلام مستقل آمارها ازسوی فعالان بخش خصوصی خواهد شد. آن طور که بیان شده، این طرح از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران و در راستای قانون بهبود مستمر کسب‌وکار و به‌‌منظور ایجاد ارتباط ساختاری در زمینه فعالیت‌های آماری میان اتاق ایران به‌عنوان دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با نظام آماری کشور تهیه شده است. در سال‌های اخیر بحث گردآوری و انتشار آمار در کشور همواره محل بحث و جدل‌های فراوانی به‌ویژه بین مرکز آمار و بانک مرکزی بوده است و بخش خصوصی با استناد به اینکه برخی آمارهای لازم منتشر نمی‌شود و برخی دیگر نیز دارای تفاوت‌ها و گاه تناقضات زیادی هستند، تصمیم به ایجاد چنین مرکزی گرفته است. از سوی دیگر برخی معتقدند ورود ضلع سوم در تهیه و انتشار آمارهای رسمی کشور علاوه‌بر هزینه‌های بالای آن، شاید کلاف پیچیده آماری کشور را پیچیده‌تر کند. باشگاه اقتصاددانان «دنیای‌اقتصاد» در پرونده امروز خود پیامدهای مثبت و منفی ورود بخش خصوصی به ارائه آمار را مورد بررسی قرار داده است.