وی با اشاره به اینکه در این حوزه دفاع از تولید کالای ایرانی، کشف بازارهای صادراتی و حتی حل مشکلات SME‌ها و توسعه و رونق فعالیت آنها باید مدنظر قرار گیرد، تصریح کرد: کارگروهی با حضور مدیران و کارشناسان مربوطه در این حوزه راه‌اندازی شود تا مشکلات این بخش احصا شده و اقدام عملی برای حل آن انجام شود.  سینکی با تاکید بر اینکه در این بخش از ارائه برنامه‌های تکراری باید خودداری شود، ادامه داد: در سفر اخیر رئیس‌جمهوری به آذربایجان شرقی تصمیماتی برای حل مشکل کفش تبریز هم برای تهیه مواد اولیه و تولید و هم در حوزه صادرات گرفته شد. معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از سیاست‌های اصولی و مورد تایید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت استفاده حداکثری از این ظرفیت بزرگ تولیدی است و در سالی که شعار آن حمایت از کالای ایرانی است با اجرای برنامه‌هایی به منظور ارتقای کیفیت و حضور در بازارهای صادراتی، توجه به این بخش بزرگ تولیدی بسیار اساسی است. سینکی تصریح کرد: بهتر است ۱۰ اولویت در حوزه واحدهای تولیدی کوچک شناسایی شده و برنامه‌های عملی برای حل مشکلات آنها تدوین شود.