مدیرعامل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (پگاه) با بیان این مطلب گفت: این شرکت به‌عنوان متولی صادرات مجموعه شرکت صنایع شیر ایران، تمامی امور صادرات برند پگاه را انجام می‌دهد و موفق شد تا بیش از ۱۲۰ کد محصول خود به وزن ۶۰ هزارتن از انواع محصولات لبنی تولیدی خود را به بیش از ۱۰ کشور جهان صادر کند. سیدجواد میربابایی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مکرر مدیریت هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری هدف‌گذاری پگاه برای سال ۹۶ صادرات بیش از ۱۰۰ هزار تن انـواع محصولات به ۲۰ کشـور جهـان تعیین شده که تا به‌حال به اهداف زمان‌بندی شده خود در این راستا دست یافته‌ایم. وی تاکید کرد: البته کمبود اخیر شیرخام و افزایش قیمت آن تاثیر منفی در روند جهشی صادرات پگاه داشته، ولی با تمهیدات اندیشیده شده در سطح هلدینگ، این عوامل تاکنون مهار شده و تا پایان سال توفیق خواهیم داشت تا برنامه‌های خود را در بازارهای هدف صادراتی به‌طور کامل محقق کنیم.